Hazard może uzależniać. Fortuna, Lvbet, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi
fortuna-ksw49
Dodano: 17 maja 2019

Promocja KSW49 w Fortunie


Liczy się tylko wygrana. KSW 49

Podczas gali KSW 49 rozstrzygną się losy pasów mistrzowskich w wadze średniej i półśredniej. Walki Materla-Askham i Soldić-Kaszubowski to nie jedyne pojedynki, które powinny dostarczyć fanom MMA emocji na najwyższym poziomie. Fortuna proponuje ponad 20 podgier do każdego starcia gdańskiej gali. Wystarczy do swojego zwycięskiego kuponu dodać 1 zdarzenie związane z KSW 49, by wejść do gry o nagrody. Liczy się tylko wygrana!

Zasady promocji

 • Czas trwania: 17-18.05.2019
 • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
 • Oferta: PREMATCH
 • Typ kuponu: min. SOLO, AKO
 • Warunek: min. 1 zdarzenie na kuponie musi być związane z galą KSW 49
 • Zwycięzcy: 10 graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym
 • Nagrody: miejsca 1-5: karta przedpłacona do sieci sklepów Media Martk o wartości 500 PLN, miejsca 6-10: nagroda pieniężna w postaci 200 PLN, która zostanie przelana na iKonto gracza

Nasz recenzja tej promocji bukmacherskiej

Bukmacherzy niezmiennie starają się zachęcić graczy do wnoszenia kuponów wysoko akumulowanych. Z perspektywy zakładów bukmacherskich jest to działanie wysoce pożądane, gdyż tego typu kupony przynoszą wysoką marżę bukmacherowi online. Warto pamiętać, iż konkurs nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out) anulowanych, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit Dnia. W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym, pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką

 

REGULAMIN KONKURSU „Liczy się tylko wygrana”

obowiązujący w dniu 17.05-18.05.2019 r.

 

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonego pod nazwą „Liczy się tylko wygrana” zwanego dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem konkursu jest FORTUNA online  zakłady  bukmacherskie    z  o.o.  z  siedzibą  w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92- 629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także „Organizatorem”.
 • Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej

 

2.         UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 • W konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
 • Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla wybranych zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających zakłady wzajemne na stronie efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną, którzy otrzymali informację na temat promocji drogą mailową, sms-ową lub poprzez pop-up na stronie oraz którzy potwierdzili chęć wzięcia udziału w konkursie klikając w przycisk akceptacji w okienku pop up, pojawiającym się stronie Organizatora.

 

3.         ZASADY KONKURSU

 • Konkurs obowiązuje w dniu 17.05-18.05.2019
 • Konkurs obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę efortuna.pl lub aplikację mobilną Organizatora.
 • Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  • w dniu jego obowiązywania zawrzeć poprzez stronę efortuna.pl lub aplikację mobilną Organizatora zakład lub zakłady w ofercie prematch;
  • zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane z galą KSW 49, która odbędzie się 05.2019;
  • zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO lub
 • Dziesięciu graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym otrzyma:
 • Miejsca od 1 do 5 – nagrodę rzeczową w postaci przedpłaconej karty do sieci sklepów Media Markt o wartości 500 PLN oraz nagrodę pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Miejsca od 6 do 10 – nagrodę pieniężną w postaci 200 PLN, która zostanie przelana na iKonto
  • W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym, pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką.
  • Konkurs nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out) anulowanych, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit

 

 • Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do dnia 19.05.2019 do godz. 23:59.
 • Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów postawionych w dniu 17.05-18.05.2019 w ofercie prematch.
 • Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up w dniu 05.2019
 • Nagrody dla graczy, o których mowa w 3.4, zostaną przesłane na wskazany przez gracza

adres.

 • W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza pierwszą 10-tką.
 • Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na efortuna.pl w dniu 20.05.2019.
 • Lista zwycięzców, o której mowa w ppkt. 3.12, będzie zawierać wyłącznie numery umów

przypisane do każdego gracza.

 • Jednemu graczowi przysługuje w ramach Konkursu jedna nagroda, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe

 

4.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail  na  adres:  reklamacje@efortuna.pl,  nie  później  niż  w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
 • Reklamacje rozpatrywane  będą  przez  Organizatora  na  podstawie  niniejszego   Regulaminu   w terminie do 14 dni od ich
 • Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia

 

5.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u
 • Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku Konkursem, mają charakter wyłącznie
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie efortuna.pl.

 

 


Hazard może uzależniać. Fortuna, Lvbet, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi