Hazard może uzależniać. Fortuna, Lvbet, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi
totolotek aku
Dodano: 16 czerwca 2019

Promocja AKO w Totoloteku


Promocja AKO% w Totolotku Argentyna – Columbia.

Nasza opinia na temat tej promocji u bukmachera

W ramach promocji gracze mogą otrzymać bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 złotych. Rozumiemy pobudki bukmacherów, zakłady 4krotnie lub bardziej akumulowane charakteryzują się niezwykle wysoką marżą dla bukmachera, ale z perspektywy gracza nie przepadamy za promocjami u bukmacherów, które sugerują grę w sposób wysokomarżowy dla zakładów bukmacherskich. Warto pamiętać iż promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych). Gracze otrzymują 30 dni na wykorzystanie środków bonusowych.

Podstawowe Zasady Promocji:

 • Postaw kupon min. 4 mecze w sobotę 15.06.2019
 • Min. 1 zdarzenie dotyczące niedzielnego meczu ARG – COL
 • Odbierz bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 PLN

Szczegółowy regulamin promocji

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „AKO% ARG – COL” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.

 3. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl

 4. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”

 5. Promocja prowadzona będzie we wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.

 6. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 zł.

 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

 8. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 9.   Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

 10.   Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 11.   Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

 1. Oferta obowiązuje w dniu 15.06.2019 i jest skierowana do klientów zarejestrowanych na stronie www.totolotek.pl.
 2. Warunkiem uzyskania 25% freebetu od wniesionej stawki do 50 zł jest spełnienie poniższych warunków:
 3. a) Kupon min. 4 zdarzenia w dniu 15.06.2019
 4. b) Min. 1 zdarzenie dotyczące niedzielnego meczu ARG – COLna kuponie
 5. c) Kurs zdarzenia na kuponie wyższy niż 1,05
 6. d) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)
 7. Z oferty promocyjnej AKO% ARG – COL użytkownik może skorzystać tylko jeden raz dziennie chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
 8. Użytkownik otrzymuje bonus wyłącznie za pierwszy postawiony zakład objęty ofertą promocyjną AKO% ARG – COL, chyba że oferta stanowi inaczej.
 9. Minimalna kwota przyznanego bonusu w promocji AKO% ARG – COL wynosi 1 zł.
 10. Bonusy w ramach promocji AKO% ARG – COL przyznawane są automatycznie po spełnieniu warunków promocji.
 11. Termin w jakim należy wykorzystać środki bonusowe wynosi 30 dni. Po tym terminie niewykorzystane środki bonusowe podlegają wyzerowaniu.
 12. Szczegóły wraz z warunkami otrzymania i wysokości freebetu dostępne są pod kuponem na stronie zakładów bukmacherskich.
 13. Zagrania za środki bonusowe nie uprawniają do udziału w innych promocjach, w tym otrzymania kolejnych bonusów.
 14. Zakłady zawarte za Bonus muszą posiadać co najmniej jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,50.
 15. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego zerowania kwot bonusowych poniżej 1 zł, które nie mogą zostać spożytkowane na zakłady.
 16. Uzyskane Bonusy mogą zostać spożytkowane wyłącznie na zagrania zakładów bukmacherskich Toto-Mix i nie podlegają wypłacie lub zamianie na inny bonus lub nagrodę rzeczową.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania freebetu od zagrania również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 20.   Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
 21.   Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 22.   Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 23.   Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
 24.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 25.   Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl. Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 26.   Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

UdostępnijKontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Hazard może uzależniać. Fortuna, Lvbet, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi